BBGI จ่อเข้าเทรด SET เปิดขายหุ้น IPO ราคา 10.50 บาท/หุ้น 9-11 มี.ค.นี้

BBGI แต่งตั้ง Underwriter เตรียมเข้าเทรด SET เปิดขายหุ้น IPO ที่ราคา 10.50 บาทต่อหุ้น แก่นักลงทุนทั่วไป 9-11 มี.ค. พร้อมเปิดให้ผู้ถือหุ้นเดิม BCP กับ KSL เฉพาะกลุ่มมีสิทธิได้รับจัดสรร

วันที่ 2 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI ในอุตสาหกรรมพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพและผู้สร้างสรรค์ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงที่ส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยจะเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 433.20 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10.50 บาท

ซึ่งจะมีการเปิดให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP และ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรร จองซื้อในระหว่างวันที่ 3-4 และ 7 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.00 น. และวันที่ 8 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-12.00 น. ผ่านใบจองซื้อ (Hard Copy) โดยนำส่งเอกสารที่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด สำนักงานใหญ่ ชั้น 15 และระบบออนไลน์ (Online) www.ktzmico.com

 

ส่วนนักลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้น BBGI ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 9 มีนาคม 2565 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 11 มีนาคม 2565 ผ่านช่องทางจองซื้อ 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) ใบจองซื้อ (Hard Copy) 2) การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) 3) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเวลา วิธีการ และเงื่อนไขการจองซื้อที่ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายกำหนด โดยคาดว่าจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ช่วงกลางเดือนมีนาคม 2565

ล่าสุด ได้ลงนามสัญญาแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย พร้อมแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI

นางสาวบุษราภรณ์ จันทร์ชูเชิด รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า มีความมั่นใจในความแข็งแกร่ง และศักยภาพการเติบโตของบริษัทเป็นอย่างมาก ประกอบกับผลตอบรับอย่างล้นหลามจากนักลงทุนสถาบัน ที่แสดงความต้องการจองซื้อเกินกว่าจำนวนที่จัดสรรไว้มากกว่า 3 เท่า

“เชื่อมั่นว่า BBGI จะได้ผลตอบรับที่ดีจากนักลงทุน และจะเป็นอีกหุ้นคุณภาพที่เป็นหนึ่งในใจของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อย่างแน่นอน”

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance

BBGI แต่งตั้ง Underwriter เตรียมเข้าเทรด SET เปิดขายหุ้น IPO ที่ราคา 10.50 บาทต่อหุ้น แก่นักลงทุนทั่วไป 9-11 มี.ค. พร้อมเปิดให้ผู้ถือหุ้นเดิม BCP กับ KSL เฉพาะกลุ่มมีสิทธิได้รับจัดสรร วันที่ 2 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI ในอุตสาหกรรมพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพและผู้สร้างสรรค์ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงที่ส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยจะเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 433.20 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10.50 บาท ซึ่งจะมีการเปิดให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP และ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรร…