QTC โกยรายได้ปี 64 เฉียด 1.2 พันล้าน

“คิวทีซี เอนเนอร์ยี่” อวดผลงานปี 64 มีรายได้รวม 1,185 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 127 ล้านบาท จากกลยุทธ์การขยายตลาดทั้งธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า-ธุรกิจเทรดดิ้ง ด้านการจำหน่ายโซลาร์เซลล์ให้ LONGI Solar และ Huawei Solar Inverter ส่งผลให้บอร์ดไฟเขียวปันผล 0.20 บาท/หุ้น ปี 65 เตรียมประมูลงาน กฟภ.-กฟน. มูลค่ารวม 2,500-3,000 ล้านบาท หนุนปีนี้รายได้แตะ 1,200 ล้านบาท

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ผู้ผลิตจัดจำหน่ายและให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงผลประกอบงวดปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ว่า บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 1,185 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 145 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,040 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.94 แบ่งเป็นรายได้ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า 741 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และรายได้จากธุรกิจเทรดดิ้ง ภายใต้การเป็นตัวแทนจำหน่ายโซลาร์เซลล์ให้ LONGI Solar การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Huawei Solar Inverter 246 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 197% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าของบริษัท คิวโซลาร์ 1 จำกัด ขนาด 8.6 MW ในปี 2564 จำนวน 134 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรสุทธิ 127 ล้านบาท

ทั้งนี้ สาเหตุรายได้รวมมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการแผนการวางกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกของธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้วิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เข้ามาเป็นตัวแปรหลักที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของธุรกิจ แต่บริษัทฯ ยังสามารถบริหารต้นทุนค่าใช้จ่าย และควบคุมความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ขณะที่ธุรกิจเทรดดิ้ง บริษัทฯ เดินเกมรุกทางการตลาดมากยิ่งขึ้น เพื่อรักษาฐานลูกค้ากลุ่มเดิม และขยายฐานลูกค้าในกลุ่มใหม่ๆ เช่น การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผงโซลาร์เซลล์ผ่าน E-Commerce แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อนำร่องขยายเข้ากลุ่มลูกค้าทั่วไป (B2C) มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายปันผลงวดปี 2564 (ม.ค.-ธ.ค.) ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งหมดประมาณ 68,218,511.40 บาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 12 เมษายน 2565 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 11 เมษายน 2565 เพื่อดำเนินการจ่ายปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2565

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) เปิดเผยถึงภาพรวมธุรกิจในปี 2565 ว่า บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก เพื่อมุ่งสู่ Superior Long-term Performance หรือการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยปี 2565 ตั้งเป้าการเติบโตของรายได้แตะที่ระดับ 1,200 ล้านบาท ภายใต้กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนจาก 3 ธุรกิจหลัก ประกอบด้วย

1.ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่ง QTC เป็นผู้ผลิตหม้อแปลงแบบ Super low loss รายแรกของประเทศไทยที่ช่วยให้ประหยัดพลังงานได้ถึง 80% และยังมีสินค้าหม้อแปลงคุณภาพอื่นๆ อีกมากมายตั้งแต่รุ่นกำลังไฟฟ้า 30-30,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ (kVA) โดยปีนี้เตรียมแผนงานการเข้าประมูลงานของหน่วยงานราชการ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง มูลค่ารวม 2,500-3,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่ามีโอกาสได้งานดังกล่าวประมาณ 250-300 ล้านบาท หรือประมาณ 10% ของมูลค่างานโดยรวม และยังมีการส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย และประเทศเพื่อนบ้าน โดยคาดว่าจะมีรายได้จากการส่งออกหม้อแปลงไฟฟ้าประมาณ 300 ล้านบาท

รวมทั้งงานในส่วนของภาคเอกชน เช่น โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เตรียมเปิดโครงการ ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้จากส่วนนี้ประมาณ 300 ล้านบาท จากปัจจุบันที่มียอดมูลค่างานในมือ (Backlog) แล้ว จำนวน 350 ล้านบาท และคาดว่าภายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้จะได้งานหม้อแปลงไฟฟ้าเข้ามาอีกร่วม 100 ล้านบาท

2.ธุรกิจเทรดดิ้ง ภายใต้การเป็นตัวแทนจำหน่ายโซลาร์เซลล์ให้ LONGI Solar, Trina Solar, การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Huawei Solar Inverter ซึ่งในปีนี้มีการทำการตลาดเชิงรุกมากยิ่งขึ้นเพื่อยกระดับการให้บริการที่ครบวงจร เนื่องจากเล็งเห็นว่าผู้ประกอบการขนาดกลางให้ความสำคัญในการติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาเพิ่มขึ้นถึง 60-70% และในส่วนของผู้ประกอบการรายใหญ่ให้ความสนใจเพิ่มขึ้น 10-20% จึงคาดว่าปีนี้จะมีรายได้จากธุรกิจการจำหน่ายโซลาร์เซลล์ และ Solar Inverter ประมาณ 300 ล้านบาท

3.ธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) เฟสแรก จำนวน 4 สถานี หรือ 12 หัวจ่าย โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 15 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เตรียมดำเนินการให้บริการสถานีน้ำมันแห่งแรกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ย่านแสมดำ และหลังจากนั้นจะขยายเส้นทางสถานีติดตั้งไปสู่เส้นทางเหนือและภาคอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดนครราชสีมา โดยคาดว่าจะมีรายได้เข้ามาในช่วงกลางปี 2565

นอกจากยุทธศาสตร์ที่จะกลายเป็นคีย์หลักในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้ QTC ในข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังศึกษาเพื่อต่อยอดการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อตอกย้ำสู่การก้าวเป็นผู้นำ “ด้านพลังงาน” ซึ่งมีการให้บริการที่ครบวงจรทั้งหม้อแปลงไฟฟ้า Super low loss Transformer โซลาร์เซลล์ Inverter – EV Charging Station โดยมีนวัตกรรมระบบหม้อแปลงไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Transformer Monitoring System) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการเติบโตแบบยั่งยืนในระยะยาว

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket

“คิวทีซี เอนเนอร์ยี่” อวดผลงานปี 64 มีรายได้รวม 1,185 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 127 ล้านบาท จากกลยุทธ์การขยายตลาดทั้งธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า-ธุรกิจเทรดดิ้ง ด้านการจำหน่ายโซลาร์เซลล์ให้ LONGI Solar และ Huawei Solar Inverter ส่งผลให้บอร์ดไฟเขียวปันผล 0.20 บาท/หุ้น ปี 65 เตรียมประมูลงาน กฟภ.-กฟน. มูลค่ารวม 2,500-3,000 ล้านบาท หนุนปีนี้รายได้แตะ 1,200 ล้านบาท บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ผู้ผลิตจัดจำหน่ายและให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงผลประกอบงวดปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ว่า บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 1,185 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 145 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม…